Planera implementeringen av SAP-lösningar i Azure

Avancerat
Administratör
Azure

I den här modulen granskar du de SAP-vm- och HLI-typer som stöds, os- och DBMS-versionerna för SAP i Azure samt de saps-dataflödesberäkningar som tillhandahålls av virtuella Azure-datorer och HLI.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Förstå hur SAPS-måttet fungerar som ett viktigt villkor för att avgöra om en VM-storlek erbjuder ett dataflödeskrav som krävs för en viss SAP-arbetsbelastning. Den representerar också en av de primära faktorer som Microsoft och SAP överväger när de certifierar virtuella Azure-datorer för SAP NetWeaver och SAP HANA.
  • Lär dig hur hög tillgänglighet för SAP-arbetsbelastningar på virtuella Azure-datorer kan analyseras i två olika kontexter:
    • Hög tillgänglighet för SAP-arbetsbelastningar
    • Funktioner för hög tillgänglighet i Azure-infrastrukturen
  • Se hur virtuella datorer som är värdar för SAP-program kan säkerhetskopieras med Azure Backup
  • Förstå hur lösningen aktiverar SAP-övervakning med hjälp av Azure VM-agenten och dess tillägg och hur du aktiverar den
  • Granska säkerhetsöverväganden med SQL Server transparent datakryptering (TDE) vid distribution av SAP SQL Server databaser i Azure
  • Granska beräkningsöverväganden för planering SAP HANA på stora Azure-instanser

Förutsättningar

Innan du går den här kursen rekommenderar vi att du har genomfört provet Azure Administrator (AZ-103) samt SAP HANA- eller NetWeaver-utbildning.