Sammanfattning

Slutförd

I den här modulen har du lärt dig hur SAPS-måttet fungerar som en vägledning för att fastställa rätt VM-storlek för att tillhandahålla det nödvändiga dataflödet för en SAP-arbetsbelastning. Dessutom såg du hur virtuella datorer som är värdar för SAP-program kan säkerhetskopieras med hjälp av Azure Backup. Slutligen granskade du beräkningsöverväganden för planering av SAP HANA på stora Azure-instanser.