Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret för var och en av frågorna nedan. Välj ”Check your answers” (Rätta dina svar) när du är klar.

Testa dina kunskaper

1.

Vilken av följande Azure-tjänster används inte för att distribuera SAP-produkter i Azure. Välja ett svar?

2.

Vilket av följande SAP HANA på virtuella Azure-datorer och SAP HANA azure (stora instanser)? Välj ett svar.

3.

Slutför följande mening. Antalet "_______________" är den primära metoden för att avgöra om en VM-storlek uppfyller det dataflödeskrav som krävs för en viss SAP-arbetsbelastning.