Automatisera Power BI administration

Medel
Administratör
Microsoft Power Platform
Power BI

Cmdletar är funktioner som skrivits med skriptspråket PowerShell och som kör kommandon i Windows PowerShell-miljön. Om du kör dessa cmdlets kan du interagera med din Power BI Platform utan att behöva gå via administratörsportalen i en webbläsare. Kombinera dessa cmdlets med andra PowerShell-funktioner för att skriva komplexa skript som kan optimera arbetsflödet.

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

  • Använda REST-API:er för att automatisera Power BI administrativa uppgifter
  • Använda Power BI-cmdlets för Windows PowerShell och PowerShell-kärna
  • Använda Power BI-cmdlets
  • Automatisera vanliga Power BI administrativa uppgifter med skript

Förutsättningar

  • Kunskaper om Power BI och styrningsmetoder i en BI-miljö.
  • Vi rekommenderar att du slutför utbildningsvägen Instrumentpanel på en dag innan du påbörjar den här modulen.