Power BI administratörsroll

Slutförd

Administratören Power BI hjälper företaget och hjälper organisationen samtidigt som regler och begränsningar tillämpas. Det finns flera administratörsroller associerade med Power BI. Var och en tillåter en specifik uppsättning funktioner och har etablerade ansvarsområden.

Bild av diagram som visar de Power BI rollerna för administratörer och de miljöer där de fungerar.

Inga administratörsbehörigheter krävs för att registrera appar. Här är alla administratörstyper, var och en med angivet omfång. Office 365 Global administratör, omfång Office 365. Office 365 Faktureringsadministratör, omfång Office 365. Power B I-tjänstadministratör, omfång Power B. Power B I Capacity Administrator, omfånget är en enskild kapacitet (Premium eller Azure). Power B I App Workspace Administrator, omfånget är en enskild apparbetsyta. Microsoft Power Platform tjänstadministratör, omfång Microsoft Power Platform.

Om du Power BI för din organisation måste du ha någon av följande roller:

  • Global administratör för Office 365

  • Power BI-tjänstadministratör

  • Microsoft Power Platform tjänstadministratör

Viktiga uppgifter, till exempel licensiering, hanteras av Office 365 global administratör eller faktureringsadministratör, och prenumerationer hanteras i O365-administratörsverktyget.

Den Power BI och arbetsytans administratör är inte en del av Azure och konfigureras i Power BI.

Microsoft Power Platform-tjänstadministratören använder Microsoft Power Platform-administrationscentret för att hantera miljöer och inställningar för Power Apps, Power Automate och följande appar för kundengagemang, Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing och Project Service Automation.