Sammanfattning

Slutförd

Du har lärt dig om följande ämnen i den här modulen:

  • Grundläggande Power BI begrepp om komponenter och funktioner

  • Skillnaderna mellan de olika Power BI administratörsrollerna

  • Vanliga administrativa uppgifter som utförs av Power BI administratörer

  • Vanliga verktyg som används Power BI administratörer för att konfigurera och hantera en Power BI miljö

Power BI för administratörer och företag – Power BI | Microsoft Docs