Skapa ett visuellt objekt

Slutförd

Som Tableau-analytiker skulle du ha skapat ett visuellt objekt genom att:

  1. Markera de fält som du vill visualisera.

  2. Dra fälten till hyllorna Kolumner eller Rader.

  3. Förfina det visuella objektet genom att justera kortet Marks.

  4. Med hjälp av listrutan Visa mig.

Stegvisa exempel på hur du skapar en visualisering i Tableau Desktop.

Stegen för att skapa ett visuellt objekt i Microsoft Power BI olika:

  1. Börja med det visuella objekt som du är intresserad av genom att välja ett från fönstret Visualiseringar (liknar funktionen Visa mig i Tableau).

  2. Välj de data som du vill visualisera (liknar radkolumnerna / i Tableau).

  3. Förfina det visuella objektet genom att justera formateringen (liknar korten Markerar i Tableau).

Processen att skapa en visualisering i Power BI Desktop.