Använda villkorsstyrd formatering

Slutförd

Analytiker använder villkorsstyrd formatering för att visuellt utforska och analysera data, identifiera kritiska problem och identifiera mönster och trender. Färgerna i villkorsstyrd formatering fungerar på samma sätt som kortet Färger markerar i Tableau. Villkorsstyrd formatering kan delas in i tre olika typer: färgskala, regler och fältvärden.

Färgskala

Färgskalan avgör om färgen ska vara ett kontinuerligt värde eller en avvikande färg. Den här skalan baseras på ett numeriskt värde.

Regler

Regler är ett nytt begrepp för Tableau-analytiker. Vanligtvis skulle analytiker skapa separata IF/THEN-beräkningar, där du kopplar ett intervall med värden till strängar eller siffror. Sedan skulle analytikerna släppa beräkningarna på kortet Marks för att ändra färg beroende på dessa strängar eller siffror.

Exempel på en färgformateringsberäkning med IF/THEN-logik i Tableau.

I Power BI är den här funktionen inbyggd direkt i produkten. Du kan skapa en serie IF/THEN-instruktioner och koppla dem till en viss färg.

Exempel på regler i Power BI baserat på fältet Open Rate (Öppet pris).

Fältvärden

Fältvärden gör att analytiker kan använda en färg som anges i deras data. Om du till exempel har en kolumn som deklarerar färgen, antingen som naturligt språk (som texten "grön") eller kod (#00ff00), kan Power BI tolka dessa värden och konvertera dem till färg.

Tips

Du kan läsa in tillhörande filer som deklarerar vissa färger i dina data.