Formatera en visualisering

Slutförd

Det finns två sätt att justera formateringen: holistiskt eller visuellt. Du kan ändra standardformateringen för alla visuella objekt som du inkluderar genom att justera ditt tema. Detta kan göras genom att välja ett standardtema (t.ex. teman i PowerPoint eller Word) och göra önskade ändringar.

Du kan även mata in ett anpassat JSON-tema. Det här kan låta svårt för dem som inte har kodat i JSON, men det finns olika verktyg som gör den här processen enkel genom att ge dig en mall att fylla i, eller så kan du göra val och sedan ange relevant ' kod.

Om du inte anger ett tema hamnar alla andra alternativ under ett avsnitt i Power BI. Om du behöver ändra formateringen för ett visuellt objekt finns det bara en plats att gå till.

Detta är ett bra avsteg från andra verktyg där formateringen är utspridd över flera fönster och i olika områden av produkten. Det finns en mängd olika formateringsalternativ, vissa beror på vilken typ av visuellt objekt du väljer.

Ett punktdiagram har till exempel fler alternativ för visuella former, storlekar och färger än ett stapeldiagram eftersom du kodar fler fält i ett punktdiagram.

Skärmbild av Power BI söka efter anskaffning.

Tips

Om du skulle få problem med att ha för många alternativ använder du sökfältet.

Power BI även villkorsstyrd formatering och knappbeskrivningar, men vi diskuterar dessa ämnen i de kommande enheterna.

Mer information om hur du importerar anpassade rapporttemafiler finns tillgängligt.