Förbereda migreringen av SAP-arbetsbelastningar till Azure

Avancerat
Administratör
Azure

I den här modulen går du igenom de viktiga steg som krävs för att distribuera SAP-arbetsbelastningar till Azure. Stegen omfattar projektförberedelse, pilot, icke-produktion, produktionsförberedelse, go-live och efterproduktion.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Förstå horisontella och lodräta strategier för att distribuera befintliga lokala SAP-arbetsbelastningar till Azure.
  • Läs checklistan för att initiera ett projekt för att distribuera SAP-arbetsbelastningar till Azure.

Förutsättningar

Innan du går den här kursen rekommenderar vi att du har genomfört provet Azure Administrator (AZ-103) samt SAP HANA- eller NetWeaver-utbildning.