Introduktion

Slutförd

SAP på Azure levereras i molnmodellen Infrastruktur som en tjänst (IaaS). IaaS-säkerhetsskydd är inbyggda i tjänsten av Microsoft på det fysiska datacentret, det fysiska nätverket, den fysiska värdnivån och hypervisor-programmet. För de områden som ligger ovanför hypervisor-programmet (till exempel gästoperativsystemet för SAP) måste du noggrant utvärdera de tjänster och tekniker som du väljer för att säkerställa att de tillhandahåller rätt säkerhetskontroller för din arkitektur innan du migrerar SAP-arbetsbelastningar till Azure.

Den här modulen innehåller viktiga steg innan du distribuerar SAP-arbetsbelastningar till Azure. Processen är indelad i följande faser:

  • Project förberedelse och planering

  • Pilot

  • Icke-produktion

  • Produktionsförberedelse

  • Go Live

  • Efter produktion

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Förstå horisontella och lodräta strategier för att distribuera befintliga lokala SAP-arbetsbelastningar till Azure.

  • Läs checklistan för att starta ett projekt för att distribuera SAP-arbetsbelastningar till Azure.