Efterproduktionsfasen

Slutförd

Den här fasen efter prodution består av övervakning, drift och administration av systemet. I migreringsscenarier, från SAP-perspektivet, omfattar fasen efter produktion samma uppgifter som ingick i driftmodellen i källmiljön. Azure-specifika uppgifter är:

  • Övervaka och analysera azure-resursfakturering

  • Optimera pris-/prestandaförhållandet för Beräknings- och lagringsresurser i Azure.

  • Minimera kostnaden genom att stoppa/avallokera virtuella Azure-datorer som inte används aktivt.