Förbered lokala arbets belastningar för migrering till Azure

Medel
Administratör
Lösningsarkitekt
Azure

Välj en agent utan agent för Hyper-V-migrering. Skapa ett Azure Migrate-projekt, aktivera Azure AD-behörigheter, Förbered den lokala miljön och Distribuera Azure Migrate-enheten. Dina lokala arbets belastningar är nu klara för den faktiska migreringen.

Utbildningsmål

  • Välj lämpligt Migreringsverktyg för att lösa ditt företags problem
  • Förbereda Azure för distribution av Azure Migrate
  • Förbered den lokala miljön för migrering utan Server
  • Distribuera Azure Migrate-apparaten som ska användas med Migreringsverktyg för Azure Migrate Server

Förutsättningar

  • Kunskaper om begrepp relaterade till molnarkitektur och traditionell arkitektur
  • Kunskap om nätverks-, beräknings- och databassystem
  • Bekant med virtualiseringslösningar, till exempel virtuella datorer, virtuella nätverk och virtuella hård diskar
  • Möjlighet att hantera molnidentiteter med Azure Active Directory