Förbereda för att utveckla AI-lösningar i Azure

Medel
AI-tekniker
Utvecklare
Azure

Som en Azure AI tekniker bör du förstå grundläggande begrepp och principer för AI-utveckling och funktionerna i Azure-tjänster som används i AI-lösningar.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Definiera artificiell intelligens
  • Förstå AI-relaterade termer
  • Förstå överväganden för AI-tekniker
  • Förstå överväganden för ansvarsfull AI
  • Förstå funktionerna i Azure Machine Learning
  • Förstå funktionerna i Azure Cognitive Services
  • Förstå funktionerna i Azure Bot Service
  • Förstå funktionerna i Azure Cognitive Search

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här modulen bör du redan ha kunskaper om Azure och Azure Portal samt grundläggande kunskaper om programvaruutveckling.