Skriva ut och exportera instrumentpaneler och rapporter

Ibland kanske du vill skriva ut en rapport eller en instrumentpanel inför ett möte eller för att dela den med andra. I Power BI finns det några sätt att göra sådana utskrifter.

Video: Skriv ut rapporter

I Power BI-tjänsten väljer du Exportera på den övre vänstra sidan av tjänsten och väljer sedan Skriv ut den här sidan för att öppna en dialogruta för utskrift.

Skärmbild av alternativet Skriv ut den här sidan.

Exportera data från ett visuellt objekt

Du kan också exportera data från valfritt visuellt objekt i Power BI-tjänsten. Välj ellipsen i valfritt visuellt objekt och välj sedan Exportera data. Du kan spara till en Microsoft Excel-fil eller en. CSV-fil.

Skärmbild av alternativet ”Exportera data”

Du kan också skriva ut eller exportera direkt från en rapport. När du visar en rapport i Power BI-tjänst väljer du Exportera > Skriv ut för att öppna dialogrutan Skriv ut.

Skärmbild av alternativet ”Exportera”, ”Skriv ut”.

Publicera igen och uppdatera dina data manuellt

Om du vill uppdatera rapporter och datauppsättningar som du redan har publicerat från Power BI Desktop till Power BI-tjänsten du väljer du Publicera på fliken Start.

När du återpublicerar en rapport i Power BI-tjänsten uppmanas du att bekräfta att du vill ersätta den tidigare datauppsättningen och rapporterna.

När du väljer Ersätt skrivs datauppsättningarna och rapporterna i Power BI-tjänsten över med de nya datauppsättningarna och rapporterna.

Mer information finns i Exportera data från visualiseringar.