Förgrena kodkörningen med if- och else-isatserna i Python

Nybörjare
Utvecklare
Student
Visual Studio

Använd if-instruktionens booleska uttryck med jämförelse- och logikoperatorer för att uttrycka beslutslogiken.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Använd if ... elif ... else-instruktionerna för att lägga till beslutslogik i Python-koden.
  • Förstå datatypen Boolesk och vad den representerar i Python.
  • Skapa booleska uttryck genom att använda en omfattande uppsättning operatorer för jämförelse och logik.

Förutsättningar

  • Python-utvecklingsmiljön har redan ställts in och vet hur du skapar, redigerar och kör Python-kod som lagras i en .py fil.
  • Exponering för användning av indata- och utdatafunktioner som print() och input() .
  • Lära dig hur du skapar och tilldelar värden till variabler.