React tillstånd och händelser

Nybörjare
Student
Utvecklare
Statiska App Service-webbappar
Visuell Studio-kod

Program omfattar vanligtvis data som kommer att ändras av användarinteraktioner. Dessa ändringar hanteras ofta via någon form av tillstånd och händelser. I den här modulen utforskar vi begreppen tillstånd och händelser. Vi tittar också på de verktyg React tillhandahåller för hantering.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Utforska begreppen tillstånd och händelser.
  • Ändra tillståndsvärden.
  • Svara på händelser.
  • Använd Hooks för att svara på uppdateringar.

Förutsättningar

  • Kunskaper om HTML, CSS, JavaScript, Git och npm
  • Viss erfarenhet av React