Identifiera och syntetisera tal

Medel
AI-tekniker
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Student
Azure
Cognitive Services
SDK:er

Lär dig att identifiera och syntetisera tal med hjälp av Azure Cognitive Services.

Utbildningsmål

I den här modulen lär du dig följande:

  • Lär dig mer om taligenkänning och talsyntes
  • Lär dig hur du använder talinlärningstjänsten i Azure

Förutsättningar

Erfarenhet av att navigera i Azure-portalen