Implementera säkerhet på radnivå

Medel
Dataanalytiker
Power BI
Microsoft Power Platform

Med säkerhet på radnivå, RLS, kan du skapa en enskild rapport eller en uppsättning rapporter med data för en viss användare. I den här modulen får du lära dig hur du implementerar RLS med antingen en statisk eller en dynamisk metod och hur Microsoft Power BI förenklar testning av RLS i Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.

Utbildningsmål

I den här modulen gör du följande:

  • Konfigurera säkerhet på radnivå med en statisk metod.
  • Konfigurera säkerhet på radnivå med en dynamisk metod.

Förutsättningar

Ingen