Köra algoritmer på kvantmaskinvara med hjälp av Azure Quantum

Nybörjare
Utvecklare
Quantum

Kom igång med kvantberäkning på Azure Quantum och lär dig hur du skapar och kör Q#-kvantprogram på kvantdatorer i molnet.

Utbildningsmål

När du har slutfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Särskilja och förstå de viktigaste maskinvarulösningarna för kvantdatorer.
  • Förstå hur Azure Quantum ger dig åtkomst till kvantenheter för att köra kvantalgoritmer.
  • Anpassa och skapa Q#-program för att köra dem i Azure Quantum.
  • Skicka och hantera kvantberäkningsjobb i Azure Quantum din miljö: Python, Jupyter eller Azure CLI.