Övning – Synlighet

Slutförd

Om inget annat anges är alla objekt i en modul privata. Endast de offentliga objekten i en modul kan nås utanför modulomfånget.

Följande kod har ett kompileringsfel. Din tilldelning i den här övningen är att göra så att koden kompileras utan att funktionen main ändras.

mod car_factory {
    fn build_car() {
        println!("Honk honk!");
    }
}

fn main() {
    car_factory::build_car();
}

Tips: Kompileringsfelet ska peka på det objekt som måste vara offentligt.

Du kan också visa den här övningen på den här Länken för Prat playground.

Om du vill hitta en lösning för den här övningen kan du kolla in den här Länken för Prak Playground.