Introduktion till att skydda vilande data i Azure

Nybörjare
Lösningsarkitekt
Utvecklare
Azure
SQL Database
Cosmos DB
Storage
Key Vault

Identifiera din organisations data och lagra dem i Azure. Lagra hemligheter på ett säkert sätt och skydda dina data med kryptering på klientsidan och tjänsten Kryptering för lagringstjänst.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att göra följande:

  • Identifiera de olika typer av data som används i din organisation och vilka säkerhetskrav som gäller för dem
  • Identifiera krypteringsfunktionerna för tjänster i Azure

Förutsättningar

  • Grundläggande förståelse för SSL/TLS-kryptering
  • Grundläggande kunskaper om Azure PaaS-tjänster