Fråga efter grafdata från ett program med hjälp av Gremlin-API:et

Slutförd

Program som använder grafdatabaser använder dem främst till att köra datafrågor.

Anta att du har skapat din grafdatabas i Azure Cosmos DB. Nu måste du skriva kod som kör frågor mot databasen så att du kan visa den för användarna.

Fråga efter grafdata från ett program med hjälp av Gremlin-API:et

Azure Cosmos DB stöder Apache Tinkerpops diagrambläddringsspråk Gremlin, som är ett API för att skapa diagramentiteter och utföra diagramfrågeåtgärder. Du kan använda Gremlin-API:et till att skapa diagramentiteter, till exempel hörn och kanter, och ändra egenskaper för dessa entiteter. Du kan även utföra frågor och bläddringar samt ta bort entiteter.

Eftersom vi lade till några hörn och kanter och skapade relationer i föregående övning, ska vi nu skriva några frågor för att hämta diagramdata med hjälp av Gremlin-API:et.