Kunskapstest

Slutförd

Kunskapstest

1.

I vilket av följande scenarier skulle en grafdatabas, till skillnad från en annan databasmodell, passa bäst?

2.

Vilka av dessa frågor är den främsta fördelen hos grafdatabaser jämfört med andra databasmodeller?

3.

Hur skulle du utforma den här modulens scenario i en grafdatabas?