Träna en maskininlärningsmodell med Azure Databricks

Medel
Datavetare
Databricks

Maskininlärning innebär att använda data för att träna en förutsägelsemodell. Azure Databricks stöd för flera vanliga maskininlärningsramverk som du kan använda för att träna modeller.

Utbildningsmål

När du har genomfört den här modulen kommer du att kunna:

  • Förstå Spark-ML
  • Träna och validera en modell
  • Använda andra ramverk för maskininlärning

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här modulen bör du ha erfarenhet av att använda Python för att träna maskininlärningsmodeller med hjälp av ett ramverk som Scikit-Learn.