Introduktion

Slutförd

För att träna en maskininlärningsmodell Azure Databricks dataexperter använda Spark ML biblioteket. I den här modulen får du lära dig hur du tränar och utvärderar en maskininlärningsmodell med hjälp av Spark ML-biblioteket samt andra ramverk för maskininlärning.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Beskriv Spark-ML.
  • Träna och validera en maskininlärningsmodell.
  • Använd andra ramverk för maskininlärning.