Övning – Träna en maskininlärningsmodell

Slutförd

Anteckning

Den här övningen kräver en Azure-prenumeration. Om du inte redan har en kan du registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion på https://azure.microsoft.com .

Nu är det din chans att använda Azure Databricks att träna en multivariate regressionsmodell och tolka dess resultat.

I den här övningen kommer du att:

  • Träna en modell.
  • Verifiera en modell.

Instruktioner

Slutför övningen genom att följa de här anvisningarna:

  1. Öppna övningsanvisningarna på https://aka.ms/mslearn-dp090 .
  2. Slutför övningarna Träning och Validering av Machine Learning modell.