Kunskapstest

Slutförd

Välj det bästa svaret för var och en av frågorna nedan. Välj sedan Check your answers (Rätta dina svar).

1.

Daniel är nybörjare på Azure Databricks och vill använda ett bibliotek för maskininlärning som är inbyggt i Apache Spark. Vilket bibliotek ska användas?

2.

Vilket av följande alternativ är en viktig abstraktion för modellträning i Spark ML?

3.

Modela har tränat en linjär regressionsmodell med namnet lrModel och vill nu verifiera den. Vilken kod ska köras?