Sammanfattning

Slutförd

I den här modulen har du lärt dig hur du tränar och utvärderar en maskininlärningsmodell.

Nu när du har slutfört den här modulen kan du:

  • Beskriv Spark-ML.
  • Träna och validera en maskininlärningsmodell.
  • Använd andra ramverk för maskininlärning.