Översätta tal med taltjänsten

Medel
AI-tekniker
Utvecklare
Lösningsarkitekt
Student
Cognitive Services

Översättning av tal bygger på taligenkänning genom att känna igen och transkribera talade indata på ett angivet språk och returnera översättningar av transkriptionen på ett eller flera andra språk.

Utbildningsmål

I den här modulen får du lära dig följande:

  • Etablera Azure-resurser för talöversättning.
  • Generera textöversättning från tal.
  • Syntetisera talade översättningar.

Förutsättningar

Innan du startar den här modulen bör du:

  • Bekanta dig med Azure-tjänster och Azure Portal.
  • Ha erfarenhet av programmering med C# eller Python.
  • Ha erfarenhet av att använda speech-tjänsten för att transkribera tal till text.