Använda en Docker-container som utvecklingsmiljö med Visual Studio Code

Nybörjare
Utvecklare
Student
Visuell Studio-kod

Hämta, skapa och konfigurera en containerbaserad utvecklingsmiljö med tillägget Remote - Containers i Visual Studio Code

Utbildningsmål

När du är klar med den här modulen kommer du att kunna:

 • Installera tillägget Remote - Containers i Visual Studio Code
 • Läsa in och ansluta till ett projekt i en Docker-container
 • Komma åt portar i containern från din lokala dator
 • Anpassa inställningar när du arbetar med containern
 • Lägga till programvara i containermiljön

Förutsättningar

 • En dator som kör något av följande:
  • Windows: Windows 10
  • Mac: iOS 10.9 eller senare
  • Linux: Ubuntu, Debian, Red Hat, Fedora eller SUSE
 • Visual Studio Code
 • Grundläggande kunskaper om programvaruutveckling, till exempel vad det innebär att köra kod och installera ett nytt språk
 • Docker och grundläggande Docker-kunskaper (känna till begreppen för avbildningar, containrar och register):
 • Git och grundläggande kunskaper om GitHub, till exempel veta vad en lagringsplats är