Använda visuella objekt i Power BI

Medel
Affärsanalytiker
Dataanalytiker
Power Platform
Power BI

Skapa och anpassa visuella objekt för att presentera data på ett övertygande och insiktsfullt sätt.

Utbildningsmål

I den här modulen kommer du att:

  • Utforska visuella objekt i Power BI
  • Skapa visuella objekt

Förutsättningar

Åtkomst till Power BI Desktop