Introduktion till AI-teknik för företagsledare

Nybörjare
Funktionskonsult
Affärsanvändare
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365

I den här utbildningsvägen får du en översikt över de viktigaste begreppen inom AI. Du får lära dig vad AI är och vilka tekniker som ligger till grund för AI. Du får också information om hur Microsoft använder de senaste framstegen inom AI i sina verktyg, produkter och tjänster som kan användas av organisationer.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Den här modulen ger en översikt på hög nivå över de viktigaste begreppen inom AI och de tekniker som ligger bakom den. Sedan går vi in på hur Microsoft omvandlar de senaste förbättringarna inom AI till verktyg, produkter och tjänster som kan användas av organisationer.

Den här modulen är en startpunkt för beslutsfattare på företag som vill lära sig hur Microsoft skapar produkter, tjänster och lösningar som hjälper organisationer att dra nytta av artificiell intelligens (AI). Vi kommer också att titta på hur dessa tekniker kan bidra till att lösa olika affärsproblem.