Skapa migrering, verksamhetskontinuitet och haveriberedskap i Azure

Medel
Lösningsarkitekt
Azure
Virtual Machines
Backup
Site Recovery
App Service
SQL Database

Lär dig hur du migrerar resurser till Azure, hur du hanterar webbplatsåterställning för dina appar både i Azure och lokalt samt hur du gör dina appar tillgängliga trots störningar i tjänster och varierande belastning.

Förutsättningar

  • Kunskaper om virtuella datorer
  • Kunskaper om säkerhetskopiering och återställning
  • Kunskaper om hög tillgänglighet och automatisk skalning

Moduler i den här utbildningsvägen

Minimera den tid och de resurser som krävs för att migrera din lokala miljö till Azure. Utvärdera dina aktuella system med Azure Migrate och migrera dem med Azure Migrate och Azure Database Migration Service.

Skydda den lokala infrastrukturen från haverier genom att hantera och dirigera replikering, redundans och återställning efter fel av virtuella VMware-datorer, virtuella Hyper-V-datorer och fysiska servrar med Azure Site Recovery.

Tillhandahåll haveriberedskap för din Azure-infrastruktur genom att hantera och dirigera replikering, redundans och återställning efter fel av virtuella Azure-datorer med Azure Site Recovery.

Med Azure Backup kan du skydda data för lokala servrar, virtuella datorer, virtualiserade arbetsbelastningar såsom SQL Server eller SAP HANA som körs på virtuella Azure-datorer, Azure-filresurser med mera.

Skydda data i din Azure SQL-databas och återställ dataförlust eller -skada med säkerhetskopiering och återställning.

Gör så att ditt program automatiskt anpassas till ändringar i belastningen samtidigt som kostnaderna minimeras med VM-skalningsuppsättningar.

Svara på perioder med hög aktivitet genom att inkrementellt lägga till resurser och ta bort dessa resurser när aktiviteten minskar för att minska kostnaderna.

Reagera på perioder med ökad aktivitet genom att inkrementellt öka de tillgängliga resurserna och sedan ta bort dem när aktiviteten minskar för att minska kostnaderna.

Skapa ett program som omfattar flera geografiska platser och få hög tillgänglighet samt återhämtning.