Grunderna för Azure-data: Utforska viktiga datakoncept

Nybörjare
Administratör
Affärsanvändare
Datatekniker
Student
Azure

Lär dig grunderna i databaskoncept i en molnmiljö, få grundläggande kunskaper om molndatatjänster och bygg upp grundläggande kunskaper om molndatatjänster i Microsoft Azure. Du kommer att identifiera och beskriva viktiga datakoncept, till exempel relationella, icke-relationella, stordata och analyser, och utforska hur den här tekniken implementeras med Microsoft Azure. Du kommer att utforska roller, uppgifter och ansvarsområden i datavärlden.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Upptäck hur du kan organisera och bearbeta data, utforska relationsdatabaser och andra typer av databaser samt upptäck hur du kan bearbeta data i batchar eller via strömmar.

I den här modulen får du lära dig mer om de olika arbetsroller som är kopplade till att skapa, hantera och använda databaser. Du lär dig mer om viktiga ansvarsområden för dessa roller och de verktyg som dessa roller använder.

Utforska relationsmodellen för databaser, hur tabeller är strukturerade, hur du kan använda index till att förbättra frågeprestanda och hur du kan använda vyer till att förenkla komplexa frågor.

Lär dig mer om icke-relationella databaser och hur de fungerar jämfört med relationsdatabaser. Förstå de olika typerna av icke-relationella databaser som ofta används av program.

Lär dig hur du matar in rådata till ett dataanalyssystem och använder dem till att skapa analytiska modeller som kan ge företag meningsfulla insikter om sin verksamhet.