Skapa en QnA-lösning

Medel
AI-tekniker
Utvecklare
Cognitive Services
QnA Maker

Ett vanligt mönster för intelligenta appar är att göra det möjligt för användare att ställa frågor med naturligt språk och få lämpliga svar. Den här typen av lösning ger konversationsinformation till en traditionell publikation med vanliga frågor och svar.

Förutsättningar

Innan du påbörjar den här utbildningsvägen bör du redan ha:

  • Kunskaper om Azure och Azure Portal.
  • Erfarenhet av programmering med C# eller Python. Om du inte har någon tidigare programmeringsupplevelse rekommenderar vi att du slutför utbildningsvägen Gör dina första steg med C# eller Utför dina första steg med Python innan du påbörjar den här.

Moduler i den här utbildningsvägen

Tjänsten QnA Maker gör det enkelt att skapa program där användare ställer frågor med naturligt språk och får lämpliga svar.