Molnlagring

Nybörjare
Medel
Utvecklare
Student
Azure

Få en djup förståelse för data och hur de lagras i molnet.

I den här utbildningsvägen:

 • Få en översikt över data och hur de kan lagras
 • Läs fallstudier om hur data lagras i distribuerade filsystem
 • Lär dig från fallstudier hur NoSQL-databaser och molnobjektlagring fungerar

I samarbete med dr Majd Sakr och Carnegie Mellon University.

Förutsättningar

 • Förstå vad molnbaserad databehandling innebär, däribland begrepp som molntjänstmodeller och de främsta molnleverantörerna
 • Känna till de tekniker som möjliggör molnbaserad databehandling
 • Förstå hur molnleverantörerna betalar för och fakturerar för molnet
 • Veta vad datacenter är och varför de finns
 • Veta hur datacenter konfigureras, drivs och tillhandahålls
 • Förstå hur molnresurser tillhandahålls och mäts
 • Vara bekant med begreppet virtualisering
 • Känna till de olika typerna av virtualisering
 • Förstå CPU-virtualisering
 • Förstå minnesvirtualisering
 • Förstå I/O-virtualisering

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig allt om data och få en översikt över hur den lagras, inklusive lokala och distribuerade filsystem, databaser och objektlagring.

Upptäck hur distribuerade filsystem fungerar, och lär dig sedan om Hadoop and Ceph.

Läs mer om ytterligare två typer av lagring – NoSQL-databaser och objektlagring – med fallstudier från branschen.

Den här utbildningsvägen och de här modulerna är licensierade under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike International License.