Använda DAX i Power BI Desktop

Medel
Apputvecklare
Dataanalytiker
Power BI

Den här utbildningsvägen introducerar DAX (Data Analysis Expressions) och ger dig grundläggande kunskaper kring att förbättra datamodeller med beräkningar. Den börjar med att beskriva Power BI Desktops modellstruktur och hur den kan förbättras med hjälp av DAX-beräkningar. Sedan beskriver den hur du kan skriva DAX-formler och olika typer av modellberäkningar, till exempel beräknade tabeller, kolumner och mått. Utvärderingskontexter introduceras, och efterföljande lektioner beskriver hur du skriver DAX-formler som ändrar filterkontexten. Slutligen får du lära dig att skriva DAX-uttryck som använder funktioner med tidsinformation och iteratorfunktioner.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

I den här modulen får du lära dig mer om Power BI Desktop-modellernas struktur, grunderna för att designa ett star-schema, analysfrågor och konfiguration av visuella rapporter. Den här modulen ger en stark grund att stå på för att optimera modelldesign och lägga till modellberäkningar.

I den här modulen får du lära dig hur du skriver DAX-formler för att skapa beräknade tabeller, beräknade kolumner och mått, som är olika typer av modellberäkningar. Dessutom får du lära dig hur du skriver och formaterar DAX-formler, som består av uttryck som använder funktioner, operatorer, referenser till modellobjekt, konstanter och variabler.

I slutet av den här modulen kommer du att kunna lägga till beräknade tabeller och beräknade kolumner i din datamodell. Du kan också beskriva radsammanhang, som används för att utvärdera formler för beräknade kolumn. Eftersom det är möjligt att lägga till kolumner i en tabell med hjälp av Power Query, lär du dig också när det är bäst att skapa beräknade kolumner i stället för beräknade Power Query-kolumner.

I den här modulen får du lära dig hur du arbetar med implicita och explicita mått. Du börjar med att skapa enkla mått som sammanfattar en enskild kolumn eller tabell. Sedan skapar du mer detaljerade mått baserat på andra mått i modellen. Dessutom får du lära dig om likheter och skillnader mellan en beräknad kolumn och ett mått.

I slutet av den här modulen får du lära dig mer om vad serien med iteratorfunktioner kan göra och hur du använder dem i dina DAX-beräkningar. Beräkningarna innehåller anpassade sammanfattningar, rangordning och sammanfogning.

Filterkontexten beskriver de filter som tillämpas vid utvärderingen av ett mått-eller måttuttryck.

Tidsinformation handlar om att göra beräkningar över datum, månader, kvartal eller år.