Grundläggande om GitHub – grundläggande administration och produktfunktioner.

Medel
Administratör
DevOps-tekniker
Teknisk chef
GitHub

I den här utbildningsvägen får du lära dig grunderna i GitHub-administration och upptäcka de produkter som GitHub erbjuder.

Förutsättningar

Det kan vara bra att känna till teknik och processer för personlig och organisatorisk autentisering

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig att använda viktiga GitHub-funktioner, inklusive ärenden, aviseringar, grenar, incheckningar och pull-begäranden.

Förstå de säkerhets- och kontrollåtgärder som är tillgängliga för GitHub-administratörer inom en organisation eller i ett företag.

Översikt över GitHubs produkter, associerade funktioner och licensiering av funktioner per användning och mätning.