Implementera ett informationslager med Azure Synapse Analytics

Nybörjare
Datatekniker
Azure
Azure-portalen
Storage
Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics ger ett stort relationsdatalager för stordata, som kan skalas upp till petabyte-storlek. I den här utbildningsvägen lär du dig hur Azure Synapse Analytics kan skalas upp till den här storleken tack vare arkitekturen med massiv parallellbearbetning (MPP). Skapa ett informationslager på bara några minuter och skapa rapporter med frågespråk du redan kan. Läs in enorma mängder data på bara några minuter och se till att ditt informationslager är säkert.

I den här utbildningsvägen får du:

  • Lär dig hur du skapar en Azure Synapse Analytics
  • Skicka frågor och visualisera data från Azure Synapse Analytics
  • Importera data till Azure Synapse Analytics med Polybase
  • Förstå säkerhetskontrollerna som tillhandahålls av Azure Storage och Azure Synapse Analytics

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du skapar ett informationslager i Azure Synapse Analytics på några minuter så att du kan använda MPP (Massively Parallel Processing – massivt parallell bearbetning) till att köra komplexa frågor i petabyteskala snabbt.

Lär dig att köra enkla frågor mot Azure Synapse Analytics och visualisera data i både Excel och Power BI.

Läs in petabyte med data till en Azure Synapse Analytics-databas på några minuter med hjälp av PolyBase.