Hantera arbetsytor och datamängder i Power BI

Medel
Dataanalytiker
Power BI

När du har skapat dina datamängder och Power BI-rapporter är det dags att distribuera dem så att användarna kan skörda frukterna av ditt arbete. I den här utbildningsvägen får du lära dig att skapa arbetsytor i Power BI-tjänsten. Du distribuerar dina Power BI-artefakter här och delar dem med användarna. Du får också lära dig hur du ansluter Power BI-rapporter till lokala datakällor. Användarna vill så klart se aktuella data i dina rapporter, så du konfigurerar även automatisk uppdatering för dina Power BI-datamängder. Med säkerhet på radnivå kan du göra så att användarna bara ser de data i rapporten som är relevanta för dem. Då kan du anpassa data efter användarna utan att behöva skapa flera rapporter.

Med den här utbildningsvägen kan du förbereda dig inför Microsoft Certified: Data Analyst Associate-certifiering.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

I den här modulen förklaras hur du kan dela rapporter och datamängder med dina användare och hur du skapar en distributionsstrategi som passar dig och din organisation. Dessutom får du lära dig om dataursprung i Microsoft Power BI.

Med Microsoft Power BI kan du bygga flera rapporter från en enda datauppsättning, vilket innebär att om du ändrar datauppsättningen kommer alla rapporter att uppdateras med den ändringen. Dessutom kan du rensa och förbereda data en gång i stället för att upprepa dem för varje rapport.

Med säkerhet på radnivå, RLS, kan du skapa en enskild rapport eller en uppsättning rapporter med data för en viss användare. I den här modulen får du lära dig hur du implementerar RLS med antingen en statisk eller en dynamisk metod och hur Microsoft Power BI förenklar testning av RLS i Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.