Dataanalys i Power BI

Medel
Dataanalytiker
Power BI

Rapportförfattare kan använda fler funktioner för att förbättra sina rapporter för analysinsikter i sina data med funktioner som Q&A och export. I den här modulen tittar du närmare på dina data och Power BI-rapporter, och utvinner sedan värde med hjälp av djupare analys. Dessutom får du lära dig att sortera data och hur du framställer rapporten enhetligt. Du får lära dig att ta fram en statistisk sammanfattning av dina data och hur du exporterar data från Power BI. Dessutom får du använda och utföra avancerad analys i rapporten så att du kan utvinna djupare och mer meningsfulla datainsikter.

Med den här utbildningsvägen kan du förbereda dig inför Microsoft Certified: Data Analyst Associate-certifiering.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Du får lära dig hur du använder Power BI för att utföra dataanalysfunktioner, hur du identifierar avvikande värden i dina data, hur du grupperar data och hur du kvantiserar data för analys. Du får också lära dig hur du utför tidsserieanalys. Slutligen kommer du att arbeta med avancerade analysfunktioner i Power BI, till exempel Snabbinsikter, AI-insikter och analysfunktionen.

I den här modulen beskrivs AI-funktionerna i Power BI.