Förbered data för analys

Medel
Dataanalytiker
Power BI

Du får utforska Power Query samtidigt som du lär dig extrahera data från olika datakällor och väljer lagringsläge och anslutningstyp. Du får lära dig profilera, rensa och läsa in data i Power BI i förberedelse för att modellera dina data.

Med den här utbildningsvägen kan du förbereda dig inför Microsoft Certified: Data Analyst Associate-certifiering.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Du får lära dig hur du hämtar data från en mängd olika datakällor, till exempel Microsoft Excel, relationsdatabaser och NoSQL-datalager. Du lär dig också hur du kan förbättra prestanda när du hämtar data.

Power Query har en stor mängd funktioner som hjälper dig att rensa och förbereda dina data för analys. Du får lära dig att förenkla en komplicerad modell, ändra datatyper, byta namn på objekt och pivotera data. Du får även lära dig att profilera kolumner så att du vet vilka kolumner har de värdefulla data som du behöver för djupare analys.