Skapa verkliga program med Python

Nybörjare
Utvecklare
Student
Visuell Studio-kod

Är du intresserad av att lära dig att skapa appar i Python, som du kan underhålla? Du lär dig språksyntax men även mönster för hur du strukturerar din app.

I den här utbildningsvägen kommer du att:

  • Skriva dina första rader med Python-kod
  • Utforska mönster som objektorientering
  • Skapa verkliga appar

När du har slutfört den här utbildningsvägen har du en bra grund för att skapa stora program.

Förutsättningar

Ingen

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du skriver grundläggande Python-kod, deklarerar variabler och arbetar med konsolindata och -utdata

I den här modulen lär du dig att modellera problem med hjälp av OOP-begrepp (objektorienterad programmering). Du lär dig också att omvandla modellen till fungerande kod med hjälp av OOP-begrepp som klasser, attribut och metoder.

Använd Python, Flask och Azure Cognitive Services till att skapa en webbapp som använder AI