Visualisera data i Power BI

Medel
Dataanalytiker
Power BI

Power BI har utmärkta kontroller som du kan använda i rapporter och på instrumentpaneler i Power BI. I den här modulen får du att lära dig vilka kontroller som kan användas för att lösa olika problem. Du får också lära dig att utforma och formatera rapporter. Dessutom får du lära dig hur du använder rapportnavigering för att berätta en engagerande historia med hjälp av data i Power BI. På instrumentpaneler kan du visa rapportkontroller som uppfyller specifika behov för användarna. Med sidnumrerade rapporter kan du skapa perfekta rapportartefakter som försäljningsfakturor, inköpsordrar, medicinska journaler, transaktionsposter och mycket mer.

Med den här utbildningsvägen kan du förbereda dig inför Microsoft Certified: Data Analyst Associate-certifiering.

Förutsättningar

Inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig hur du väljer bland de enastående visuella objekt som är tillgängliga i Power BI. När du formaterar visuella objekt riktar du användarens uppmärksamhet dit du vill ha den, samtidigt som du gör det enklare att läsa och tolka det visuella objektet. Du får också lära dig hur du använder KPI:er (nyckeltal).

Med Power BI kan du skapa snygga och användbara rapporter som bildar en sammanhängande datadriven berättelse. Du får lära dig hur du använder knappar, bokmärken och andra navigeringstekniker. Dessutom får du lära dig hur du integrerar Power BI-rapporter med andra program. Power BI-kontroller kan interagera med varandra så att användarna ser precis de data som är intressanta för dem. Du får också utforska Power BI-rapportteman så att du kan skapa ett enhetligt rapportutseende i alla rapporter.

Microsoft Power BI-instrumentpaneler skiljer sig från Power BI-rapporter. Med instrumentpaneler kan rapportkonsumenter skapa en enskild artefakt för riktade data som är anpassade för dem. Instrumentpaneler kan bestå av fästa visuella objekt som hämtas från olika rapporter. När en Power BI-rapport använder data från en enskild datamängd kan en Power BI-instrumentpanel innehålla visuella objekt från olika datamängder.

Med sidnumrerade rapporter kan rapportutvecklare skapa Power BI-artefakter som har noggrant kontrollerade renderingskrav. Sidnumrerade rapporter passar utmärkt för att skapa försäljningsfakturor, kvitton, inköpsordrar och tabelldata. I den här modulen lär du dig att skapa rapporter, lägga till parametrar samt arbeta med tabeller och diagram i sidnumrerade rapporter.