Webbutveckling för nybörjare

Nybörjare
Student
Azure

Lär dig grunderna i webbutveckling, inklusive programmeringsspråk och verktyg samt webbtillgänglighet.

Förutsättningar

inget

Moduler i den här utbildningsvägen

Lär dig mer om programmeringsspråk och de verktyg som utvecklare använder för att skapa programvara.

Det finns olika verktyg och rapporter som du kan använda för att lyfta fram problem som behöver åtgärdas. Det finns även standarder som ARIA-taggar som gör att din app kan användas av alla.

Lär dig mer om variabler och de datatyper som fyller i dem.

Funktioner är byggstenarna för alla program som du skapar. Med funktioner kan du skapa namngivna, återanvändbara kodavsnitt som gör den mer lättläst och hanterbar. Den här modulen utforskar huvudbegreppen för funktioner.

Den här lektionen beskriver grunderna i javaScript if/else-beslutsbegrepp. Du får lära dig hur du jämför variabler, använder booleska variabler och använder if/else-instruktioner för att fatta beslut i koden.

Lär dig hur du ändrar och lagrar data i JavaScript.