Volume Licensing Service Center

  • Volume Licensing Service Center (VLSC) kan organisationer hantera licenser som köpts via följande volymlicensieringsprogram: Microsoft Enterprise, Enterprise Subscription, Select Plus, Select, Akademisk – Education Enrollment eller School Enrollment, Open Value, Open Value Subscription och Open License.
  • Observera att licenser som köpts via Microsofts produkttjänstavtal (MPSA) hanteras på en separat webbplats – Microsoft Business Center.

Översikt över VLSC

Med Volume Licensing Service Center (VLSC) kan du enkelt:

  • Ladda ned produkter och nycklar
  • Få åtkomst till all volymlicensinformation
  • Visa sammanfattningsinformation om relationer och licenser
  • Granska statusen för dina registreringar
  • Aktivera och använda Software Assurance-förmåner

Registrera, tilldela behörigheter eller få åtkomst till dina licenser

Under registreringen anger du samma e-postadress för företaget eller organisationen som du fick i e-postmeddelandet med åtkomstaviseringen.