Vad händer om du installerar företagsportalappen och registrerar din macOS-enhet i Intune?

Appen Företagsportal ger dig åtkomst till:

 • Din organisations nätverk, e-post och arbetsfiler.

 • Arbets- eller skolrelaterade appar.

 • Fjärråtgärder, till exempel alternativet att återställa en registrerad enhet till fabriksinställningarna om den förloras eller blir stulen.

När du registrerar din enhet i Intune ger du IT-supporten tillstånd att hantera enheten för att skydda företagsinformation på enheten. När enheten har registrerats kan företagets support:

 • Återställa enheten till standardinställningarna om den stjäls eller tappas bort.

 • Ta bort alla installerade företagsrelaterade data- och affärsappar. Dina personuppgifter och inställningar tas inte bort.

 • Kräva att du måste ha ett lösenord eller en PIN-kod för enheten.

 • Kräva att du accepterar villkoren.

 • Inaktivera kameran på enheten för att förhindra dig från att ta bilder av känsliga företagsdata.

 • Aktivera eller inaktivera webbläsare på enheten.

 • Aktivera eller inaktivera säkerhetskopiering till iCloud.

 • Aktivera eller inaktivera dokumentsynkronisering till iCloud.

 • Aktivera eller inaktivera bildströmmen i iCloud.

 • Aktivera eller inaktivera data-roaming på enheten. Om dataroaming tillåts kan roamingavgifter tillkomma.

 • Aktivera eller inaktivera röstroaming på enheten. Om röstroaming tillåts kan roamingavgifter tillkomma.

 • Aktivera eller inaktivera automatisk filsynkronisering när enheten är i roamingläge. Om automatisk filsynkronisering tillåts kan roamingavgifter tillkomma.

Kontakta företagets support om du har frågor. Titta efter IT-administratörens kontaktuppgifter på företagsportalens webbplats.