Skapa DNS-poster på MyDomain för MicrosoftCreate DNS records at MyDomain for Microsoft

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.Check the Domains FAQ if you don't find what you're looking for.

Varning

MyDomain-webbplatsen har inget stöd för SRV-poster. Det innebär att flera Skype för företag – Online- och Outlook Web App-funktioner inte fungerar. Oavsett vilket Microsoft-abonnemang du använder, och om du hanterar dina DNS-poster hos MyDomain, finns det betydande tjänstbegränsningar som kan innebära att du vill byta till en annan DNS-värdleverantör.The MyDomain website doesn't support SRV records, which means several Skype for Business Online and Outlook Web App features won't work. No matter which Microsoft plan you use, if you manage your DNS records at MyDomain, there are significant service limitations, and you might want to switch to a different DNS hosting provider.

Om du väljer att hantera dina egna Microsoft DNS-poster hos MyDomain trots tjänstbegränsningarna utför du stegen i den här artikeln för att konfigurera DNS-posterna för e-post, Skype för företag – Online o.s.v.If you choose to manage your own Microsoft DNS records at MyDomain despite the service limitations, follow the steps in this article to set up your DNS records for email, Skype for Business Online, and so on.

När du har lagt till dessa poster på MyDomain är din domän konfigurerad för att fungera med Microsoft-tjänster.After you add these records at MyDomain, your domain will be set up to work with Microsoft services.

Anteckning

Det brukar ta omkring 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Microsoft.Typically it takes about 15 minutes for DNS changes to take effect. However, it can occasionally take longer for a change you've made to update across the Internet's DNS system. If you're having trouble with mail flow or other issues after adding DNS records, see Find and fix issues after adding your domain or DNS records.

Lägga till en TXT-post för verifieringAdd a TXT record for verification

Innan du använder din domän med Microsoft, vill vi vara säkra på att det är du som äger den. Att du kan logga in på ditt konto hos domänregistratorn och skapa DNS-posten bevisar för Microsoft att du äger domänen.Before you use your domain with Microsoft, we have to make sure that you own it. Your ability to log in to your account at your domain registrar and create the DNS record proves to Microsoft that you own the domain.

Anteckning

Den här posten används endast för att verifiera att du äger domänen. Den påverkar ingenting annat. Du kan ta bort den senare om du vill.This record is used only to verify that you own your domain; it doesn't affect anything else. You can delete it later, if you like.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på MyDomain genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.To get started, go to your domains page at MyDomain by using this link. You'll be prompted to log in first.

 2. Välj Domain Central under My Favorites.In the My Favorites section, select Domain Central.

 3. Under Domain väljer du namnet på den domän som du vill redigera.Under Domain, select the name of the domain that you want to edit.

 4. På raden Overview väljer du DNS.In the Overview row, select DNS.

 5. I listrutan Modify väljer du TXT/SPF Record.From the Modify drop-down list, choose TXT/SPF Record.

 6. Under Content, i rutan för den nya posten, skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet från följande tabell.Under Content, in the box for the new record, type or copy and paste the value from the following table.

  ContentContent
  MS=ms XXXXXXXXMS=ms XXXXXXXX
  Obs! Det här är ett exempel.Note: This is an example. Använd ditt specifika **Mål eller pekar på adress ** värde här, från tabellen.Use your specific Destination or Points to Address value here, from the table. Hur hittar jag det här?How do I find this?
 7. Välj Lägg till.Select Add.

 8. Vänta några minuter innan du fortsätter, så att den post som du nyss skapade kan uppdateras på Internet.Wait a few minutes before you continue, so that the record you just created can update across the Internet.

Nu när du har lagt till posten på domänregistratorns webbplats kan du gå tillbaka till Microsoft och begär posten.Now that you've added the record at your domain registrar's site, you'll go back to Microsoft and request the record.

När Microsoft hittar rätt TXT-post är din domän verifierad.When Microsoft finds the correct TXT record, your domain is verified.

 1. I Microsoft-administrationscentret går du till Inställningar > Domäner.In the Microsoft admin center, go to the Settings > Domains page.

 2. På sidan Domains väljer du den domän du verifierar.On the Domains page, select the domain that you are verifying.

 3. På sidan Setup väljer du Start setup.On the Setup page, select Start setup.

 4. På sidan Verify domain väljer du Verify.On the Verify domain page, select Verify.

Anteckning

Det brukar ta omkring 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Microsoft.Typically it takes about 15 minutes for DNS changes to take effect. However, it can occasionally take longer for a change you've made to update across the Internet's DNS system. If you're having trouble with mail flow or other issues after adding DNS records, see Find and fix issues after adding your domain or DNS records.

Lägga till en MX-post så att e-post för din domän kommer till Microsoft.Add an MX record so email for your domain will come to Microsoft

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på MyDomain genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.To get started, go to your domains page at MyDomain by using this link. You'll be prompted to log in first.

 2. Välj Domain Central under My Favorites.In the My Favorites section, select Domain Central.

 3. Under Domain väljer du namnet på den domän som du vill redigera.Under Domain, select the name of the domain that you want to edit.

 4. På raden Overview väljer du DNS.In the Overview row, select DNS.

 5. Välj MX Record i listrutan Modify.From the Modify drop-down list, choose MX Record.

  MyDomain-BP-Configure-2-1

 6. I den nya postens rutor skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdena från följande tabell.In the boxes for the new record, type or copy and paste the values from the following table.

  PriorityPriority VärdHost Points To: (pekar på)Points To:
  00
  Mer information om prioritet finns i Vad är MX-prioritet?For more information about priority, see What is MX priority?
  @
  <domain-key> .mail.protection.outlook.com<domain-key> .mail.protection.outlook.com
  Obs! Hämta din <domain-key> från ditt Microsoft-konto.Note: Get your <domain-key> from your Microsoft account. > Hur hittar jag det? > How do I find this?

  MyDomain-BP-Configure-2-2

 7. Välj Lägg till.Select Add.

  MyDomain-BP-Configure-2-3

 8. Om det finns andra befintliga MX-poster väljer du Remove i kolumnen Action för var och en för att ta bort den.If there are any other existing MX records, select Remove in the Action column for each one to delete it.

  MyDomain-BP-Configure-2-4

 9. Välj OK.Select OK.

  MyDomain-BP-Configure-2-5

Lägga till CNAME-posterna som krävs för MicrosoftAdd the CNAME records that are required for Microsoft

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på MyDomain genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.To get started, go to your domains page at MyDomain by using this link. You'll be prompted to log in first.

 2. Välj Domain Central under My Favorites.In the My Favorites section, select Domain Central.

 3. Under Domain väljer du namnet på den domän som du vill redigera.Under Domain, select the name of the domain that you want to edit.

 4. På raden Overview väljer du DNS.In the Overview row, select DNS.

 5. Välj CNAME Alias i listrutan Modify.From the Modify drop-down list, choose CNAME Alias.

  MyDomain-BP-Configure-3-1

 6. Lägg till den första CNAME-posten.Add the first CNAME record.

  I rutorna för den nya posten anger du eller kopierar och klistrar in värdena från den första raden i följande tabell.In the boxes for the new record, type or copy and paste the values from the first row of the following table.

  VärdHost Points To: (pekar på)Points To:
  autodiscoverautodiscover
  autodiscover.outlook.comautodiscover.outlook.com
  sipsip
  sipdir.online.lync.comsipdir.online.lync.com
  lyncdiscoverlyncdiscover
  webdir.online.lync.comwebdir.online.lync.com
  enterpriseregistrationenterpriseregistration
  enterpriseregistration.windows.netenterpriseregistration.windows.net
  enterpriseenrollmententerpriseenrollment
  enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.comenterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com

  MyDomain-BP-Configure-3-2

 7. Välj Add (lägg till) för att lägga till den första posten.Select Add to add the first record.

  MyDomain-BP-Configure-3-3

 8. Lägg till den andra CNAME-posten.Add the second CNAME record.

  Använd värden från den andra raden i tabellen ovan och välj sedan Add (lägg till) för att lägga till den andra posten.Use the values from the second row of the table above, and then select Add to add the second record.

  Lägg till de återstående posterna på samma sätt med värdena från den tredje, fjärde, femte och sjätte raden i tabellen.Add the remaining records in the same way, using the values from the third, fourth, fifth, and sixth rows of the table.

Lägga till en TXT-post för SPF för att förhindra skräppostAdd a TXT record for SPF to help prevent email spam

Viktigt

Du kan inte ha fler än en TXT-post för SPF för en domän.You cannot have more than one TXT record for SPF for a domain. Om din domän har fler än en SPF-post får du e-postfel och problem med leveranser och skräppostklassificering.If your domain has more than one SPF record, you'll get email errors, as well as delivery and spam classification issues. Om du redan har en SPF-post för domänen ska du inte skapa en ny för Microsoft.If you already have an SPF record for your domain, don't create a new one for Microsoft. Lägg istället till de obligatoriska Microsoft-värdena i den aktuella posten, så att du har en enda SPF-post som innehåller båda uppsättningarna med värden.Instead, add the required Microsoft values to the current record so that you have a single SPF record that includes both sets of values. Behöver du exempel?Need examples? Ta en titt på dessa externa DNS-poster för Microsoft.Check out these External Domain Name System records for Microsoft. Om du vill validera SPF-posten kan du använda något av dessa SPF-valideringsverktyg.To validate your SPF record, you can use one of these SPF validation tools.

 1. Kom igång genom att gå till domänsidan på MyDomain genom att klicka på den här länken. Du uppmanas att logga in först.To get started, go to your domains page at MyDomain by using this link. You'll be prompted to log in first.

 2. Välj Domain Central under My Favorites.In the My Favorites section, select Domain Central.

 3. Under Domain väljer du namnet på den domän som du vill redigera.Under Domain, select the name of the domain that you want to edit.

 4. På raden Overview väljer du DNS.In the Overview row, select DNS.

 5. I listrutan Modify väljer du TXT/SPF Record.From the Modify drop-down list, choose TXT/SPF Record.

  MyDomain-BP-Configure-4-1

 6. Under Content, i rutan för den nya posten, skriver du in, eller kopierar och klistrar in, värdet från följande tabell.Under Content, in the box for the new record, type or copy and paste the value from the following table.

  ContentContent
  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -allv=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
  Obs! Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in den här posten så att alla avstånd förblir korrekta. Note: We recommend copying and pasting this entry, so that all of the spacing stays correct.

  MyDomain-BP-Configure-4-2

 7. Välj Lägg till.Select Add.

  MyDomain-BP-Configure-4-3

Lägga till de två SRV-posterna som krävs för MicrosoftAdd the two SRV records that are required for Microsoft

Varning

MyDomain-webbplatsen har inget stöd för SRV-poster. Det innebär att flera Skype för företag – Online- och Outlook Web App-funktioner inte fungerar. Oavsett vilket Microsoft-abonnemang du använder, och om du hanterar dina DNS-poster hos MyDomain, finns det betydande tjänstbegränsningar som kan innebära att du vill byta till en annan DNS-värdleverantör.The MyDomain website doesn't support SRV records, which means several Skype for Business Online and Outlook Web App features won't work. No matter which Microsoft plan you use, if you manage your DNS records at MyDomain, there are significant service limitations, and you might want to switch to a different DNS hosting provider.

Anteckning

Det brukar ta omkring 15 minuter för DNS-ändringarna att gå igenom. Ibland kan det dock ta längre tid att uppdatera DNS-systemet på Internet för en ändring som du har gjort. Om du stöter på problem med e-postflödet eller får andra problem när du har lagt till DNS-posterna, går du till Hitta och åtgärda problem när du har lagt till din domän eller DNS-poster i Microsoft.Typically it takes about 15 minutes for DNS changes to take effect. However, it can occasionally take longer for a change you've made to update across the Internet's DNS system. If you're having trouble with mail flow or other issues after adding DNS records, see Find and fix issues after adding your domain or DNS records.