Skapa DNS-poster på Yahoo!Create DNS records at Yahoo! Small Business för MicrosoftSmall Business for Microsoft

Läs frågor och svar om domäner om du inte hittar det du letar efter.Check the Domains FAQ if you don't find what you're looking for.

Om Yahoo! Small Business har varit din DNS-värd bör du vara medveten om att din leverantör nu är Aabaco Small Business.If Yahoo! Small Business has been your DNS hosting provider, you should be aware that your provider is now Aabaco Small Business.

Följ stegen i den här artikeln för att skapa ett konto på Aabaco, där du kan göra DNS-ändringar och förnya din domän ( eller domäner).Follow the steps in this article to create an account at Aabaco, where you can make DNS changes and renew your domain or domains.

Du måste skapa ditt Aabaco-konto innan du kan skapa DNS-poster.You must create your Aabaco account before you can create DNS records.

Skapa ett Aabaco Small Business-kontoCreate an Aabaco Small Business account

 1. För att komma igång, gå till din domänsida på Aabaco med hjälp av den här länkenoch välj Konfigurera ditt Aabaco Small Business-konto.To get started, go to your domains page at Aabaco by using this link, and select Setup your Aabaco Small Business account.

  Välj Konfigurera ditt Aabaco Small Business-konto

 2. Ange ditt Yahoo!Provide your Yahoo! Small Business E /Yahoo ID, och välj sedan Jag är inte en robot.Small Business Email/Yahoo ID, and then select I'm not a robot.

  Select I am not a robot

 3. Välj Kom igång.Select Get started.

  Välj Kom igång

 4. Logga in på ditt e-postkonto för Yahoo! Small Business och öppna det nya e-postmeddelandet från Aabaco Small Business.Sign in to your Yahoo! Small Business email account and open the new email from Aabaco Small Business.

  Anteckning

  Skicka meddelandet igen om det behövs genom att välja skicka e-postlänk igen på sidan Du har ny e-post.Resend the message, if necessary, by choosing the resend the email link on the You've got mail page.

  The You've got mail page

 5. Välj Bekräfta e-post i Aabaco Bekräfta din e-postadress för att fortsätta konfigurera e-postmeddelandet.In the Aabaco Confirm your email address to continue setup email message, select Confirm email.

  Välj Bekräfta e-post

 6. På sidan Välj lösenord anger du eller kopierar och klistrar in det lösenord som du vill använda för Aabaco-kontot.On the Choose your password page, type or copy and paste the password that you want to use for your Aabaco account.

  Anteckning

  Du kan använda samma lösenord som du använde till ditt Yahoo! Small Business-konto.You can use the same password that you used with your Yahoo! Small Business account.

  The Choose your password page

 7. Välj Jag godkänner villkorenoch välj sedan Skapa lösenord.Select I agree to the terms and conditions, and then select Create password.

  Välj Skapa lösenord

 8. Logga in på ditt e-postkonto för Yahoo! Small Business och öppna sedan det nya e-postmeddelandet från Aabaco Small Business.Sign in to your Yahoo! Small Business email account, and then open the new email from Aabaco Small Business.

  Anteckning

  Skicka meddelandet igen om det behövs genom att välja skicka e-postlänk igen på sidan Du är snart klar!.Resend the message, if necessary, by choosing the resend the email link on the You're almost done! page.

  The You're almost done page

 9. I Aabaco Du är nästan där e-postmeddelande, välj Aktivera mitt konto.In the Aabaco You're almost there email message, select Activate my account.

  Välj Aktivera min acount

 10. Logga in på ditt Aabaco Small Business-konto.Sign in to your Aabaco Small Business account.

  The sign-in page for Aabaco Small Business

Nu när du har skapat ditt Aabaco-konto kan du skapa DNS-poster på Aabaco Small Business för Microsoft.Now that you have created your Aabaco account, you can Create DNS records at Aabaco Small Business for Microsoft.